Przeglądany tag

indeks

Poradnik

Indeks w soczewkach

Przez dnia 31/12/2018
Indeks w soczewkach oznacza współczynnik załamania światła materiału. Im wyższy indeks, tym soczewka jest cieńsza i zarazem lżejsza. W artykule wyjaśniamy jakie są rodzaje indeksów oraz czy użytkownik okularów zawsze potrzebuje wyższej wartości tego parametru.